Aplicacións

Pictoagenda

Xorde como consecuencia da importancia que teñen os soportes visuais para axudar as persoas con dificultades de comunicación oral na súa vida diaria. A través del pódense establecer as actividades e rutinas de cada día mediante imaxes (pictogramas) e acompañadas de gráficos que marcan o proceso diario de organización das devanditas actividades e rutinas.

A comunicación visual a través da axenda axuda a procesar e organizar mentalmente todas as actividades cotiás no espazo e no tempo, posibilitando así a previsión dos acontecementos e evita a ansiedade ou comportamentos inadecuados por incomprensión das devanditas actividades.

ACCESO Á APLICACIÓN