Xuntarse é un comezo | Seguir xuntos é un progreso | Traballar xuntos é un éxito

Miguel
García
García

Presidencia

Mª Dolores
Lago
Rincón

Vicepresidencia

Gonzalo
García
Figueroa

Secretaría

Caro
Garzón
Blanco

Arte

Alba
Pérez
Fernández

Auditoría | Xestión de proxectos

Lucía
Fernández
Vivancos

Asesoramento de proxectos

Ginna
Castaño
Rotavista

SOCIAL MEDIA

Begoña
Pizá
Vich

Asesora proxectos | Editorial

Bárbara
Canto
Díaz

Social Media

Anahí
Villanueva
Ochoa

Deseño gráfico

Catalina
Uribe
Jaramillo

Social Media

J.Víctor
Díaz
Fernández

Formación | Xestión proxectos

María
Rodríguez
Maniega

Formación

Francisco
Márquez
Moreno

FORMACIÓN

Ana Isabel
Álava
Jiménez

FORMACIÓN

Belén
López
Baquero

Asesoramento de proxectos

Miguel
Álvarez
Tato

Desenvolvemento

David
Martínez
Castro

Desenvolvemento

Ángela
Clemente
Marín

FORMACIÓN

Inma
Cardona
González

Formación

Alberto
López
García

FORMACIÓN

Cristina
Márquez
Patrón

Formación

Lourdes
Polo
Bayarri

FORMACIÓN

Cristina
Molina
Rubio

Actividades | Social Media

Elisa Mª
Albert
Bas

Tradución

Sergio
Calderón
López

Tradución

Marta
Bleda
Demicheli

Tradución

Luisa
Senante
Romero

Tradución

Marilena
Scquizzato

Tradución

Rui
Fernandes

Tradución

Clara
Cristino

Tradución